Zonnepanelen maken elektriciteit van zonlicht met behulp van silicium. Op een paneel zitten twee lagen silicium. Als er zonlicht op het paneel valt wordt er elektrische spanning opgewekt tussen deze twee lagen. Dit wordt een fotovoltaïsche reactie genoemd. De elektrische spanning die zo ontstaat wordt met behulp van een omvormer omgezet tot bruikbare wisselstroom.

Ook in Nederland is er genoeg zon voor het opwekken van energie uit zonlicht. Het hoeft ook geen zonnige dag te zijn om op deze manier energie op te wekken; zonnepanelen hebben niet per se direct zonlicht nodig. De zonnepanelen leveren natuurlijk wel meer energie op als het een bijzonder warme, zonnige dag is. De hoeveelheid energie die een zonnepaneel produceert is dus niet altijd hetzelfde en afhankelijk van de gegeven weersomstandigheden. Bij een zonnepaneel staat aangegeven hoeveel Watt een zonnepaneel maximaal kan produceren; de zogenaamde watt-piek (wp). Dit maximum zal een zonnepaneel echter zeker niet altijd halen.
De zonnepanelen worden op het dak geplaatst. Er is geen vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen, tenzij het bijvoorbeeld om een monument gaat. De panelen kunnen worden geplaatst door een installateur, die ook meer kan vertellen over de hoeveelheid energie de de panelen gemiddeld zullen produceren. Dit is, behalve van het zonlicht zelf, ook afhankelijk van bijvoorbeeld de hellingshoek. Bij het plaatsen is het belangrijk dat er voldoende ventilatieruimte tussen de panelen en het dak is en ook rond de omvormer; hierdoor werken zij efficiënter. Op de website van milieucentraal is veel meer uitgebreide informatie te vinden over zonnepanelen.
Als de zonnepanelen eenmaal geplaatst zijn hebben ze verder weinig onderhoud nodig. Het is wel een goed idee om de panelen elk jaar schoon te maken en bijvoorbeeld vogelpoep en stof te verwijderen. Het is belangrijker om de omvormer goed schoon te houden, die behoorlijk gevoelig i voor warmte en stofvorming.

Zonnepanelen op je dak

Een aantal jaar geleden was de prijs van zonnepanelen voor veel mensen nog een te grote barrière om tot aanschaf over te gaan. De prijs van zonnepanelen zakt echter steeds verder. Bovendien probeert de overheid de aanschaf van zonnepanelen verder te stimuleren door middel van subsidies. Sinds juli 2012 bestaat er landelijke subsidie voor zonnepanelen. Op de website van de rijksoverheid is meer informatie te vinden over deze subsidies en hoe deze aangevraagd kunnen worden. Als de zonnepanelen in gebruik zijn wordt de eigen energie opgewekt, wat natuurlijk een flinke kostenbesparing is. Als er meer energie wordt opgewekt dan er zelf wordt gebruikt is het mogelijk on een deel van de energie terug te leveren aan het energienet, waar een vergoeding voor wordt gegeven.