Er bestaan verschillende verenigingen in Nederland die zich inzetten voor zonne-energie. Veel van hen proberen particulieren te helpen bij hun wens om zelf ook zonne-energie te gaan gebruiken. Zij brengen mensen bij elkaar om gezamenlijk initiatieven voor het opwekken van energie uit zonlicht te ontwikkelen. Een voorbeeld van zo een vereniging is Zon op Nederland. Zij ondersteunen bijvoorbeeld mensen (particulieren en ondernemers) die graag zonnepanelen willen plaatsen, maar dit om wat voor reden dan ook niet op hun eigen dak kunnen doen. Ze brengen mensen uit dezelfde omgeving bij elkaar en ondersteunen hen om zelf een coöperatie op te zetten en gezamenlijk energie op te wekken uit zonlicht. Een voorbeeld van een eerste project komt uit Amsterdam Noord, ¨Landelijk Noord¨. Circa 70 huishoudens hebben gezamenlijk zonnepanelen geplaatst op het dak van een gymzaal. Meer informatie over dit project en andere projecten noordelijk van Amsterdam zijn te vinden op de website Zon op Noord.