Zonne-energie is een natuurlijke bron van energie, afkomstig van de zonnestralen die de aarde bereiken. Het is mogelijk om de zonne-energie om te zetten in energie die de mens kan gebruiken, zoals warmte of stroom. Dit gebeurt door de zonnestralen op te vangen via een zonneboiler of zonnepaneel en vervolgens om te zetten in energie.

Zonnepanelen kunnen ook door particulieren op het dak van huis worden geplaatst. De energie die door middel van deze zonnepanelen wordt verkregen kan in de vorm van stroom direct in het huishouden worden gebruikt. Het plaatsen van zonnepanelen wordt financieel steeds aantrekkelijker, aangezien de prijzen steeds verder dalen en er tegenwoordig ook subsidies worden verstrekt door de overheid. Daarnaast is het een kostenbesparing op de energierekening.

Zonne-energie is niet milieubelastend en een vorm van duurzame energie. Voor mensen die graag duurzaam willen wonen is dit dus een ideale manier om in de eigen energie te voorzien. Duurzaam wonen houdt meer in dan alleen zonne-energie. Duurzaamheid kan worden toegepast op alle aspecten van het wonen, van de keuze voor de materialen van het huis tot de manier waarop er omgegaan wordt met afval.