Zonlicht omzetten in energie is iets wat in de natuur aangetroffen wordt bij de meeste planten (fotosynthese). Zij gebruiken de energie van de zon en bladgroen om koolstof uit de lucht om te zetten in zuurstof: de zogenaamde fotosynthese. Dit ingenieuze systeem wordt door wetenschappers bestudeerd in de hoop zo het rendement van de energie die mensen uit de zon opwekken te verhogen. Het is immers ook voor mensen heel interessant om het licht van de zon te gebruiken om verschillende vormen van energie op te wekken. Traditionele bronnen van energie zoals olie en kolen worden immers steeds schaarser of zijn sterk milieuvervuilend. En een vorm van energie zoals kernenergie brengt, zoals de ramp in Japan weer heeft bewezen, grote risico┬┤s met zich mee voor de mens en de natuur. Daarom is het opwekken van energie uit natuurlijke bronnen zoals wind, water en zon een aantrekkelijk en nodig alternatief.

Er bestaan verschillende technieken om zonlicht om te zetten in een vorm van energie die de mens kan gebruiken zoals stroom, warmte en brandstof. Daarbij wordt er overwegend gebruik gemaakt van zonnecollectoren (ook wel zonneboilers genoemd) en zonnepanelen. Beide technieken leveren energie op die direct kan worden gebruikt in een huishouden.

Met een zonnecollector of zonneboiler is het mogelijk de energie van de zon om te zetten in warmte; in de vorm van verwarmd water. Dit verwarmde water kan bijvoorbeeld worden gebruikt in de keuken of de badkamer. Op grotere schaal kan het ook worden gebruikt om bijvoorbeeld een zwembad te verwarmen.

Voor het omzetten van zonlicht in elektriciteit worden zonnepanelen gebruikt. De elektriciteit die zo wordt opgewekt heet zonnestroom. Deze stroom kan ook direct in huis worden gebruikt. Op grotere schaal maakt de overheid gebruikt van zonnepanelen om bijvoorbeeld stroom op te wekken voor bijvoorbeeld de telefoonpalen op de snelweg. Er zijn ook steeds meer particulieren die zonnepanelen plaatsen om energie op te wekken; zowel individueel als in kleine collectieven. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de overheid door middel van subsidies voor het plaatsen van dergelijke panelen.

Het is momenteel nog niet mogelijk om alle energie de mensen nodig hebben op te wekken uit natuurlijke bronnen. Het proces van het omzetten van de energie is nog niet effectief genoeg. Maar met behulp van onderzoek ontwikkelen de verschillende mogelijkheden voor het omzetten van zonlicht in energie zich snel. In de toekomst zal er waarschijnlijk nog veel meer gebruik worden gemaakt van zonne-energie.