Duurzame energie is energie die wordt gewonnen uit duurzame energiebronnen. Dat wil zeggen dat deze energiebronnen niet kunnen opraken, zoals conventionele energiebronnen als olie of gas. Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn zonlicht, windkracht en waterkracht. Daarnaast is de productie van duurzame energie veel minder milieubelastend dan de productie van energie uit de meer conventionele bronnen. Dat wil zeggen dat er veel minder CO2 vrijkomt bij de productie. Bij het winnen van energie uit kolen komt bijvoorbeeld bijna 20 keer zoveel CO2 vrij als bij het winnen van energie uit zonlicht.

Door zelf zuinig om te gaan met energie en te proberen de eigen CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan het milieu. Daarnaast kan men bij de energieleverancier kiezen voor groene stroom. Groene stroom wil zeggen dat de stroom is opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het is ook mogelijk om zelf groene energie op te wekken via zonnepanelen of een zonneboiler. Een andere vorm van duurzame energie is het gebruik van de omgevingswarmte uit de bodem of lucht door middel van een warmtepomp. Deze pomp neemt de warmte op en levert deze aan de verwarmingsinstallatie.